GDPR

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Sekretess

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter.

I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas.

Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

1. Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare.

Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

1.1 Information som du uppger

För att kunna behandla din order och för att kunna genomföra vår lagstadgade bokföring så samlar vi in personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransaddress och i vissa fall personnummer(endast vid köp av ålderbegränsade varor).

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper.

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics.

Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

1.2.1 Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

1.2.2 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar.

Loggdata innehåller följande:

– Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

– IP-adress.

– Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

– Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.2.3 Platsinformation

När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig.

Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.2.4 Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

1.2.5 Cookies och liknande teknik

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster.

Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet.

En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda AKU Detaljhandel och våra användare.

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför.

Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster.

En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics.

Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder.

När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personuppgifter, som till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Vi hanterar personuppgifter och annan information på våra servrar i många länder runt om i världen.

Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess.

Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas.

Du kan till exempel göra följande:

– Välja om din e-postadress och ditt namn skall synas i dina recensioner och kommentarer.

– Hämta ut information om dina sparade personuppgifter.

– Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.

4. Komma åt och uppdatera personuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss och be oss uppdatera/redigera eller radera dina personuppgifter, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Av juridiska skäl så sparar vi personuppgifter som behövs i vår bokföring i 7 år, efter 7 år så raderar vi informationen då det inte längre finns något syfte att behålla uppgifterna. Personuppgifter som tappar syfte tidigare raderas tidigare.

5. Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför AKU Detaljhandel förutom i följande situationer:

5.1 Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför AKU Detaljhandel om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

5.2 För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

5.3 Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför AKU Detaljhandel om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

– följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

– garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

– upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

– skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om AKU Detaljhandel skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

6. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda AKU Detaljhandel och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

– Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

– Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

– Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss.

7. Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0,00 kr
Välj valuta
SEK Svenska kronor
EUR Euro